Preşedinte

Preşedintele este persoana care reprezinţă Asociaţia în raporturile cu terţii şi cu autoriţăţile şi are drept de semnătură. Conform statutului Preşedintele este membru de drept al Consiliului Director şi al Adunării Generale şi are drept de vot în aceste organe. În acelaşi timp, Preşedintele este cel care stabileşte ordinea de zi a şedinţelor şi are o imagine de asamblu asupra a tot ceea ce se întâmplă în asociaţie.

 

Vice-preşedinte interne

Vice-preşedintele de interne al Asociaţiei este membru de jure al Consiliului Director şi al Adunării Generale şi are drept de vot în aceste organe. Conform statutului asociaţiei, atribuţiile pe care le are vice-preşedintele înlocuiesc de jure pe cele are Preşedintelui atunci când aceasta nu poate să îşi îndeplinească atribuţiile din motive întemeiate. În principal vice-preşedintele se ocupă de structura internă a asociaţiei şi este la curent cu toate proiectele şi activităţile care sunt desfăşurate de asociaţie. Acesta se mai ocupă şi de newsletter-ul lunar al ASSP-UB.

 

Vice-preşedinte externe

Vice-preşedintele de externe este alături de  vice-preşedintele de interne membru de jure al Consiliului Director şi al Adunării Generale şi are drept de vot în aceste organe. Conform statutului asociaţiei principalele atribuţii care îi revin vice-preşedintelui de externe sunt să construiască şi să promoveze imaginea ASSP-UB pe plan extern. Vice-preşedintele pe externe are rolul de a se ocupa de toate proiectele pe care le desfăşoară asociaţia şi să le facă vizibile în mediul academic românesc şi nu numai. De asemenea el caută să realizeze parteneriate de colaborare cu  organizaţii studenţeşti de profil, cu companii sau cu instituţii.

 

Secretar General

Secretarul General este al treilea organ  de decizie  în Asociaţiei după Preşedinte şi Vice-preşedinte. Secretarul General este ales de către Adunarea Generală şi este membru al Consiliului Director. Secretarul General are ca principale atribuţii întocmirea de procese verbale şi lista de prezenţă  atunci când au loc şedinţele ASSP-UB. De asemenea Secretarul General se mai ocupă şi de redactarea documentelor ASSP-UB. Asigură comunicarea în interioul Consiliul Director şi al întregii asociaţii.

 

Director Departament de Promovare

Rolul principal al Departamentului de Promovare este acela de a crea şi promova imaginea asociaţiei în rândul studenţilor, al altor asociaţii şi colaboratorilor. Principalele atribuţii care revin acestui departament şi, implicit, directorului sunt:

 • să creeze materiale de promovare ( afişe, mape, pliante, CD-uri, obiecte personalizate, site (inclusiv administrare şi reactualizare informaţii), sigla asociaţie, creare şi trimitere invitaţii
 • să menţină o relaţie cu presa, cu instituţiile , cu  instituţiile publice interesate şi cu toate asociaţiile de profil;
 • să  ofere în mod constat feedback atât la  sponsori cât şi la ceilalţi parteneri;
 • să stabilească noi ţinte pentru asociaţie, pentru membri săi şi pentru toate persoanele care activează în sectorul de NGO;

 

Director Departament de Resurse Umane

Rolul principal al Departamentului de Resurse Umane este acela de a recruta noi membri, de a asigura formarea şi motivarea continuă a acestora şi de a păstra o evidenţă generală a membrilor Asociaţiei.

Principalele atribuţii care revin atât directorului cât şi membrilor acestui departament sunt:

 • servirea intereselor organizaţiei privind o mai bună comunicare, înţelegere şi cooperare între membri, grupuri şi institutii ale societăţii, între organizaţie şi alte organizaţii partenere;
 • comunicarea permanentă cu  colegii din cadrul departamentului şi a celorlalte departamente ;
 • respectarea principiilor organizaţiei şi a statutului;
 • realizarea de strategie de motivare (team-buildinguri, workshop-uri);
 • întocmire de  fişe de observaţie.

 

Director Departament de Proiecte – Project Manager General

Rolul principal al Departamentului de Proiecte este acela de a propune, redacta, elabora,implementa şi evalua proiecte ale asociaţiei. Desfăşurarea propriu-zisă a proiectelor este stabilită de către Consiliul Director şi asigurată de către o comisie de organizare specială subordonată acestuia.

Atribuţiile cele mai importante care revin atât  membrilor acestui departament  cât şi  directorului de departament sunt:

 • servirea intereselor organizaţiei privind o mai bună înţelegere, comunicare şi cooperare între membri în vederea organizării eficiente şi la un nivel calitativ superior al activităţilor organizaţiei;
 • comunicarea permanentă cu membri celorlalte departamente în vederea obţinerii informaţiilor şi a schimbărilor survenite pe parcurs;
 • asigurarea calităţii serviciilor furnizate în vederea atingerii scopului evenimentelor organizate;
 • perfecţionarea profesională continuă;
 • menţinerea spiritului de echipă;
 • respectarea principiilor şi a statutului  organizaţiei.

 

Director Departament Fundraising

Departamentul de Fundraising al ASSP are ca scop şi, totodată, ca domeniu specific de activitate atragerea de parteneriate şi sponsorizări în vederea susţinerii materiale a activităţilor desfăşurate de către asociaţie. Concret, activitatea in acest departament presupune negocierea de contracte de sponsorizare cu companii, stabilirea de contacte si parteneriate durabile cu acestea. Directorul Departamentului Fundraising, la fel ca toţi ceilalţi directori de departamente, are drept de vot atât în Consiliul Director cât şi in Adunarea Generală.

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS